Cyfrowy wskaźnik poziomu

Wielofunkcyjny wskaźnik poziomu paliwa

Inteligentny cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa przystosowany do współpracy z rezystancyjnymi sensorami 0-190 ohm oraz 240-30 ohm. W przeciwieństwie do wielu innych typowych wskaźników, pokazuje on wielkość wyrażoną liczbowo czyli np. 85l (zamiast 1/4, 1/2, itp). Zastosowanie: zbiorniki benzyny, diesla, wody, fekaliów itp.