FAQ

Błąd dokładności pomiaru zużycia paliwa nie przekracza 5%.